ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > TASX > O předmětu