ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > TES > O předmětu