ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > UBVX > O předmětu