ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > USA2X > O předmětu