ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > TK > O předmětu
Course header (C001) Help

KTO/TK

Text (C021) Help

Technologičnost konstrukce podstatnou měrou ovlivňuje všechny oblasti výroby i užití strojů, podsestav i stojních součástí. Má velký vliv na racionální řešení v oblasti technické přípravy výroby, ale má především vliv na ekonomiku výroby. Technologičnost konstrukce jako disciplina umožní zvýšení technické úroveně výrobku a hlavně jeho konkurence schopnost na trhu.

Last updated: 24.11.2010
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTO/TK, Design for Maschining
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KTO/TK -IS/STAG

To acquaint students with the principles of technological design with regard to many aspects of the necessary (minimum production cost, minimum labor intensive manufacturing and assembly, simplicity and functionality of design, shape and technological simplicity, maximum use of standardization, unification and standardization, inheritance structure, etc.).
Image (C008) Help
TK
TK
News (C012) Help
News
revidovaná přednáška č. 1 24.09.2018, 14:47

vážení studenti,

dnes jsem na Courseware uložil revidovaný rozšířený text přednášky č. 1 - úvod, základní pojmy

Vladimír Duchek

[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Doc. Ing.
Vladimír Duchek
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 8523

Portlet edit mode... <<< Back