ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > TK > O předmětu
Course header (C001) Help

KTO/TK

Text (C021) Help

Technologičnost konstrukce podstatnou měrou ovlivňuje všechny oblasti výroby i užití strojů, podsestav i stojních součástí. Má velký vliv na racionální řešení v oblasti technické přípravy výroby, ale má především vliv na ekonomiku výroby. Technologičnost konstrukce jako disciplina umožní zvýšení technické úroveně výrobku a hlavně jeho konkurence schopnost na trhu.

Last updated: 24.11.2010
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTO/TK, Design for Maschining
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KTO/TK -IS/STAG

To acquaint students with the principles of technological design with regard to many aspects of the necessary (minimum production cost, minimum labor intensive manufacturing and assembly, simplicity and functionality of design, shape and technological simplicity, maximum use of standardization, unification and standardization, inheritance structure, etc.).
Image (C008) Help
TK
TK
News (C012) Help
News
přednášky odborníka z praxe 20.11.2017, 14:10

Vážení studenti,

připomínám přednášku odborníka z praxe

Technologičnost knstrukce při hromadné výrobě

přednáší: Ing. Hlaváček, Automotive Lighting - vedoucí technologie

T: 27.11.2017, od 13,00 hod

S pozdravem

Vladimír Duchek

 

[RSS]