ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > TK > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTO/TK

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Technologičnost konstrukce podstatnou měrou ovlivňuje všechny oblasti výroby i užití strojů, podsestav i stojních součástí. Má velký vliv na racionální řešení v oblasti technické přípravy výroby, ale má především vliv na ekonomiku výroby. Technologičnost konstrukce jako disciplina umožní zvýšení technické úroveně výrobku a hlavně jeho konkurence schopnost na trhu.

Poslední změna: 24.11.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTO/TK, Technologičnost konstrukce
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTO/TK - IS/STAG

Seznámení studentů s principy technologičnosti konstrukce s ohledem na řadu nutných aspektů (Minimální výrobní náklady, Minimální pracnost výroby a montáže, Jednoduchost a funkčnost konstrukce, Tvarová a technologická jednoduchost, Maximálně využití normalizace, unifikace a typizace, Dědičnost konstrukce, atd.).
Obrázek (C008) Nápověda
TK
TK
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
přednášky odborníka z praxe 20.11.2017, 14:10

Vážení studenti,

připomínám přednášku odborníka z praxe

Technologičnost knstrukce při hromadné výrobě

přednáší: Ing. Hlaváček, Automotive Lighting - vedoucí technologie

T: 27.11.2017, od 13,00 hod

S pozdravem

Vladimír Duchek

 

[RSS]