ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > TK > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTO/TK

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTO/TK - IS/STAG

Základní
Mádl, Jan; Zelenka, Antonín,; Vrabec, Martin, Technologičnost konstrukce : obrábění a montáže , Praha : Vydavatelství ČVUT 2005
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 15.09.2010
 
Dokumenty (C013) Nápověda