ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > BP1 > O předmětu