ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > LY2 > O předmětu