ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > LY2 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/LY2

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/LY2 - IS/STAG

Doporučená
Treml, Josef, Lyžování dětí , Praha : Grada Publishing 2004
Štumbauer, Jan; Vobr, Radek, Moderní lyžování , České Budějovice : Kopp 2005
Benešová, Daniela; Štumbauer, Jan, Školní lyžování II. , Sušice: Radovan Rebstök 2006
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

BENEŠOVÁ,D., ŠTUMBAUER,J. Školní lyžování. Plzeň: 2004.
BENEŠOVÁ,D., ŠTUMBAUER,J. Školní lyžování II. Plzeň: 2006.
ČÁSTKA,K.,KOLOVSKÁ,I., VOTÍK,J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 2005.
GNAD,T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: UK, 2000.
ŠTUMBAUER,J., VOBR,R. Carving. České Budějovice: KOPP, 2007. 
ŠTUMBAUER,J., VOBR,R. Moderní lyžování. České Budějovice: KOPP, 2005. 
TREML,J. Lyžování dětí. Praha: Grada, 2004.
Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.