ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MVMD > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/MVMD

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Každý člověk má touhu odhalovat tajemství. Někdo ve větší míře, někdo v menší. Lákají nás věci neznámé, věci dosud nepoznané, takové, které jsou skryté. Věřím, že každý z vás pociťuje lehké napětí, když se objeví něco, čemu nerozumí a chtěl by tomu "přijít na kloub". Protože člověk je bytost značně záhadná a komplikovaná, jejíž chování nelze ve větší míře předpovídat, představuje velmi vhodný objekt k odhalování tajemství. Učitel, který pracuje s lidmi celý život, by tedy měl mít touhu pochopit člověka ještě ve větší míře. Porozumět chování žáka by se měl snažit každý učitel. V zahraniční literatuře je problematika tělesné výchovy řazena do takzvaných "behaviorálních věd", tedy věd o chování. Proto každý učitel tělesné výchovy musí být vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní chování žáků poznávat, zkoumat. Existuje řada metod, technik, způsobů a nástrojů, které mu v tom mohou pomoci. Abychom se všichni dobrali podobných výsledků, musíme dodržovat určitá pravidla a metodiky. A právě tomu by vás měl naučit tento předmět.

Postupně se naučíme vymezit problém, připravit výzkumný plán,  pracovat s literaturou, udělat rešerši, vybrat vhodné metody sběru dat, navrhnou testy, vyhodnotit výsledky diskutovat je a přijmout závěry. Naučíme se připravit historický, deskriptivní, korelační a experimentální výzkum. A na závěr se seznámíme s formálními náležitostmi diplomových prací.

Práce nás tedy čeká hodně, ale měla by být využitelná v praxi, a hlavně měla by nám pomoci v poznání, jací jsou naši žáci, a jak na ně při vyučování působíme.

Poslední změna: 11.09.2009
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/MVMD, Metody výzkumu a motodiagnostika
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Doc.
Ladislav Čepička
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6434, 1020

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 13:00 13:45 KTV/KIN KL-228
Úterý 10:15 11:00 KTV/MV CH-303
Čtvrtek 13:00 13:45 KTV/KIN KL-117
Čtvrtek 13:55 14:40 KTV/KIN KL-117
Čtvrtek 15:45 16:30 KTV/KIN KL-117
Čtvrtek 11:10 12:50 KTV/MVMD KL-117

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 13:45 14:30 [KL127] - pouze pro studenty KTV
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 [KL127] - pouze pro studenty KTV