ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MVMD > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/MVMD

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/MVMD - IS/STAG

Doporučená
Blahuš, P., K teorii testování pohybových schopností. , Praha: Univerzita Karlova, 1975
Baumgartner, T. a kol., Measurement for evaluation. , New York: McGraw-Hill, 2003
Měkota, Karel; Blahuš, Petr, Motorické testy v tělesné výchově : Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport , Praha : SPN 1983
Průcha, Jan, Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe , Praha : Karolinum 1995
Hendl, Jan, Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat , Praha : Portál 2004
Thomas, J., Nelson, J., Research methods in Physical activity. , Champain, Il: Human Kinetics, 2001
Travers, Robert M. W., Úvod do pedagogického výzkumu , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1969
Pelikán, Jiří, Základy empirického výzkumu pedagogických jevů , Praha : Karolinum 1998
Kerlinger, Fred N., Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum , Praha : Academia 1972
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Blahuš, P.: K úloze tzv. kvantitativních metod v kinantropologii Česká kinantropologie, Vol. 1, 1997, č. 1, s. 7-17.

Blahuš, P.: K systémovému pojetí statistických metod v metodolo­gii empirického výzkumu chování. Praha, Karolinum 1996.

Blahuš, P.: Kinantropologie na Univerzitě Karlově. Tělesná výchova mládeže 59, 1993, č. 7, s. 17-23.

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha, Karolinum 1997.

Hendl, J.: Poznávání pomocí kvalitativního výzkumu. Česká kinan­tropologie. Vol. 1, 1997, č. 1, s. 19-28.

Kasal, P. - Svačina, Š.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1968.

Komeštík, B. - Fejtek, M.: Metodologie kinantropologického výz­kumu - vybrané přednášky. Hradec Králové, Gaudeamus (nakl. Vysoké školy pedagogické), 1997.

Kovář, R. - Blahuš, P.: Aplikace vybraných statistických metod v antropomotorice. (Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1989.

Kovář, R. - Blahuš, P.: Stručný úvod do metodologie. (Skripta.) Praha, Univerzita Karlova 1970 (a tři další vydání.)

Kubánková, V. - Hendl, J.: Statistika pro zdravotníky. Praha, Avicenum 1986.

Čelikovský, S.: Dotazovací metody v tělovýchovném výzkumu. (Skripta.) Praha, SPN (různá vyd.)

Junger, J. - Kasa, J.: Úvod do športovej kinantropológie. (Skripta.) Prešov, Univerzita P.J.Šafárika, Pedag. fakulta, 1996.

Poslední změna: 23.09.2010
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.