ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MVMD > O předmětu
Course header (C001) Help

KTV/MVMD

Text (C021) Help

Každý člověk má touhu odhalovat tajemství. Někdo ve větší míře, někdo v menší. Lákají nás věci neznámé, věci dosud nepoznané, takové, které jsou skryté. Věřím, že každý z vás pociťuje lehké napětí, když se objeví něco, čemu nerozumí a chtěl by tomu "přijít na kloub". Protože člověk je bytost značně záhadná a komplikovaná, jejíž chování nelze ve větší míře předpovídat, představuje velmi vhodný objekt k odhalování tajemství. Učitel, který pracuje s lidmi celý život, by tedy měl mít touhu pochopit člověka ještě ve větší míře. Porozumět chování žáka by se měl snažit každý učitel. V zahraniční literatuře je problematika tělesné výchovy řazena do takzvaných "behaviorálních věd", tedy věd o chování. Proto každý učitel tělesné výchovy musí být vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní chování žáků poznávat, zkoumat. Existuje řada metod, technik, způsobů a nástrojů, které mu v tom mohou pomoci. Abychom se všichni dobrali podobných výsledků, musíme dodržovat určitá pravidla a metodiky. A právě tomu by vás měl naučit tento předmět.

Postupně se naučíme vymezit problém, připravit výzkumný plán,  pracovat s literaturou, udělat rešerši, vybrat vhodné metody sběru dat, navrhnou testy, vyhodnotit výsledky diskutovat je a přijmout závěry. Naučíme se připravit historický, deskriptivní, korelační a experimentální výzkum. A na závěr se seznámíme s formálními náležitostmi diplomových prací.

Práce nás tedy čeká hodně, ale měla by být využitelná v praxi, a hlavně měla by nám pomoci v poznání, jací jsou naši žáci, a jak na ně při vyučování působíme.

Last updated: 11.09.2009
 
News (C012) Help
News
Pracovní archy 26.10.2017, 12:31

Vážení a milí,

dal jsem Vám sem všechny pracovní archy, abyste se mohli do toho pustit. Tak držím palce!

 

[RSS]
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTV/MVMD, Research Methods and Motodiagnostics
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro studijní a pedagogickou činnost
Doc.
Ladislav Čepička
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6434, 1020

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 9:20 AM 11:00 AM KTV/APM KL-117
Tuesday 12:05 PM 1:45 PM KTV/APM KL-117
Tuesday 1:55 PM 3:35 PM KTV/APM KL-117
Thursday 1:55 PM 3:35 PM KTV/APM KL-228

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 11:10 14:55 [KL127] - pouze pro studenty KTV
Každý Čtvrtek 13:00 13:45 [KL127] - pouze pro studenty KTV