ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > MVMD > O předmětu
Course header (C001) Help

KTV/MVMD

Text (C021) Help

Každý člověk má touhu odhalovat tajemství. Někdo ve větší míře, někdo v menší. Lákají nás věci neznámé, věci dosud nepoznané, takové, které jsou skryté. Věřím, že každý z vás pociťuje lehké napětí, když se objeví něco, čemu nerozumí a chtěl by tomu "přijít na kloub". Protože člověk je bytost značně záhadná a komplikovaná, jejíž chování nelze ve větší míře předpovídat, představuje velmi vhodný objekt k odhalování tajemství. Učitel, který pracuje s lidmi celý život, by tedy měl mít touhu pochopit člověka ještě ve větší míře. Porozumět chování žáka by se měl snažit každý učitel. V zahraniční literatuře je problematika tělesné výchovy řazena do takzvaných "behaviorálních věd", tedy věd o chování. Proto každý učitel tělesné výchovy musí být vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní chování žáků poznávat, zkoumat. Existuje řada metod, technik, způsobů a nástrojů, které mu v tom mohou pomoci. Abychom se všichni dobrali podobných výsledků, musíme dodržovat určitá pravidla a metodiky. A právě tomu by vás měl naučit tento předmět.

Postupně se naučíme vymezit problém, připravit výzkumný plán,  pracovat s literaturou, udělat rešerši, vybrat vhodné metody sběru dat, navrhnou testy, vyhodnotit výsledky diskutovat je a přijmout závěry. Naučíme se připravit historický, deskriptivní, korelační a experimentální výzkum. A na závěr se seznámíme s formálními náležitostmi diplomových prací.

Práce nás tedy čeká hodně, ale měla by být využitelná v praxi, a hlavně měla by nám pomoci v poznání, jací jsou naši žáci, a jak na ně při vyučování působíme.

Last updated: 11.09.2009
 
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTV/MVMD, Research Methods and Motodiagnostics
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Center for Physical Education and Sport
Doc.
Ladislav Čepička
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6434, 1020

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 1:00 PM 1:45 PM KTV/KIN KL-228
Tuesday 10:15 AM 11:00 AM KTV/MV CH-303
Thursday 1:00 PM 1:45 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 1:55 PM 2:40 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 3:45 PM 4:30 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 11:10 AM 12:50 PM KTV/MVMD KL-117

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 13:45 14:30 [KL127] - pouze pro studenty KTV
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 [KL127] - pouze pro studenty KTV