ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DIDI2 > O předmětu