ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DIDI2 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KVD/DIDI2

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KVD/DIDI2 - IS/STAG

Doporučená
Drlík, P., Hvorecký, J., Informatika - nástin didaktiky , PF Nitra 1992
Petty, Geoffrey, Moderní vyučování , Praha : Portál 2002
Pasch, Marvin, Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině , Praha : Portál 2005
Čapek, Robert, Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi) , Hradec Králové : Gaudeamus 2001
Kalhous, Z., Obst, O., Školní didaktika
___, Učebnice výpočetní techniky pro daný typ školy
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

  • KALHOUS, ZDENĚK; OBST, OTTO. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
  • PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál Praha, 1998.
  • PETTY, GEOFFREY; KOVAŘÍK, ŠTĚPÁN. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-681-0.
  • Učebnice výpočetní techniky pro daný typ školy.
Poslední změna: 11.04.2009
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Výukové texty DVUI (SK)

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.
Dokumenty (C013) Nápověda

Výukové texty JČU

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.