ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DIDI2 > O předmětu
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of Computer Science and Educational Technology
Doc. Ing.
Václav Vrbík
CSc.
<<< Back
Email only for registered users!
Phone: 6440
Lecturer's WWW
Unofficial WWW
<<< Back Portlet edit mode...

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10.15 11.15
 Aktuální změny konzultačních hodin jsou na web nástěnce KVD (http://www.kvd.zcu.cz/cz/nastenka.php)