ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVD > DIDI2 > Studijní materiály
Course header (C001) Help

KVD/DIDI2

Course - literature (C005) Help

Course literature KVD/DIDI2 -IS/STAG

Recommended
Drlík, P., Hvorecký, J., Informatika - nástin didaktiky , PF Nitra 1992
Petty, Geoffrey, Moderní vyučování , Praha : Portál 2002
Pasch, Marvin, Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině , Praha : Portál 2005
Čapek, Robert, Pedagogická praxe pro studenty : (od hospitace k souvislé praxi) , Hradec Králové : Gaudeamus 2001
Kalhous, Z., Obst, O., Školní didaktika
___, Učebnice výpočetní techniky pro daný typ školy
Text (C021) Help

  • KALHOUS, ZDENĚK; OBST, OTTO. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
  • PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál Praha, 1998.
  • PETTY, GEOFFREY; KOVAŘÍK, ŠTĚPÁN. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-681-0.
  • Učebnice výpočetní techniky pro daný typ školy.
Last updated: 11.04.2009
 
Documents (C013) Help

Výukové texty DVUI (SK)

Documents are accessible only to registered users or students on the course.
Documents (C013) Help

Výukové texty JČU

Documents are accessible only to registered users or students on the course.