Portálový rozcestník (S087)

Hlavním posláním Klubu Absolventů ZČU je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem, kteří úspěšně absolvovali bakalářské, magisterské nebo doktorské studium v rámci Západočeské Univerzity. Smyslem je udržovat kontakt bývalých studentů s univerzitou i mezi absolventy navzájem a vytvářet další příležitosti ke spolupráci.

Co ZČU nabízí svým absolventům?

 • možnost účastnit se společenských, kulturních a vzdělávacích akcí
 • realizaci exkurzí do vybraných pracovišť ZČU (především výzkumných pracovišť),
 • vytvoření profesní spolupráce s pracovišti ZČU, ať už se jedná o vědeckou, výzkumnou či vzdělávací činnost,
 • platformu, kde je možné navázat profesní spolupráci mezi samotnými absolventy,
 • využít možnosti rozvoje v oblasti CŽV,
 • vyhledání a kontakt se svými kolegy/němi, se kterými jste se možná navzájem ztratili z dohledu,
 • členství v univerzitní knihovně,
 • získávat aktuální informace ze současného života univerzity prostřednictvím Newsletteru

 Jak se mohu stát členem Klubu absolventů?

Pro členství v klubu absolventů je nutné se zaregistrovat . Účet si můžete založit, pokud jste absolventem:

 • jedné z fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)
 • Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE)
 • Pedagogické fakulty v Plzni