ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > GEO1 > O předmětu