ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > UPG > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/UPG

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět je zaměřen na ty znalosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky a vizualizace dat, které by měl mít každý absolvent bakalářského informatického studia, aby dokázal navrhnout a realizovat vhodným způsobem vizualizaci konkrétní informace z oblasti svého zaměření, a to včetně možnosti jednoduché interakce, a dokázal uložit výslednou vizualizaci do obrazového souboru nebo videa, přičemž vybere vhodné technické parametrů pro uložení grafického výstupu.

Důraz je kladen především na běžně používanou 2D grafiku a běžně používanou vizualizaci informace a dat. Studenti se seznámí s teorií počítačové grafiky v takové míře, aby byli schopni používat dostupné knihovny a prostředky pro programátorskou práci s grafikou a chápat jejich dokumentaci. Principy si studenti ověří na typických programových nástrojích pro grafiku a vizualizaci; absolventi předmětu by neměli mít potíže s následným používáním jiných nástrojů, protože základní principy v nich bývají stejné.

Studentům je doporučeno, aby se podívali na statistiky.

Poslední změna: 30.05.2013
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Aktualizováno pro rok 2017/2018 07.02.2018, 12:55

Většina stránek byla aktualizován pro LS 2017/2018. Výjimku tvoří zadání samostatné práce, které bude zveřejněno nejpozději 1. týden semestru, a náplň jednotlivých cvičení, která se budou aktualizovat průběžně. Důvodem je plánovaná větší restrukturalizace cvičení v tomto roce, kterou nebylo z kapacitních důvodů zvládnout před zahájením LS 2017/2018. Touto restrukturalizací se snažíme napomoci studentům k hladšímu průchodu předmětem, neboť, jak ukazují provedené studentské ankety (a rovněž analýzy), existují mnozí studenti, kteří z nejrůznějších důvodů nesplňují vstupní požadavky na studenta kladené předmětem. Případné nesrovnalosti hlašte přednášejícímu.

[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Prof. Dr. Ing.
Ivana Kolingerová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2433

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:00 14:00 UN334
Každý Středa 10:00 11:30 UN334
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/UPG, Úvod do počítačové grafiky
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/UPG - IS/STAG

Cílem předmětu je poskytnutí takových znalostí a dovedností z oblasti počítačové grafiky a multimédií, aby si absolvent dokázal poradit s přípravou jednoduchého grafického výstupu v oblasti svého zaměření, a to používáním existujícího programového vybavení a knihoven. Pro studenty, kteří se zajímají o metody počítačové grafiky a multimédií (zejména s ohledem na programování grafických knihoven a složitějších grafických aplikací), jsou určeny specializační předměty KIV/ZPG, KIV/MHS, KIV/KPG a KIV/GSVD.