ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > UPG > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/UPG

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět je zaměřen na ty znalosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky a vizualizace dat, které by měl mít každý absolvent bakalářského informatického studia, aby dokázal navrhnout a realizovat vhodným způsobem vizualizaci konkrétní informace z oblasti svého zaměření, a to včetně možnosti jednoduché interakce, a dokázal uložit výslednou vizualizaci do obrazového souboru nebo videa, přičemž vybere vhodné technické parametrů pro uložení grafického výstupu.

Důraz je kladen především na běžně používanou 2D grafiku a běžně používanou vizualizaci informace a dat. Studenti se seznámí s teorií počítačové grafiky v takové míře, aby byli schopni používat dostupné knihovny a prostředky pro programátorskou práci s grafikou a chápat jejich dokumentaci. Principy si studenti ověří na typických programových nástrojích pro grafiku a vizualizaci; absolventi předmětu by neměli mít potíže s následným používáním jiných nástrojů, protože základní principy v nich bývají stejné.

Studentům je doporučeno, aby se podívali na statistiky.

Poslední změna: 30.05.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Vítězné práce 2017/18

  Dominik Chlouba (132KB) Download
  Eliška Mourycová (121KB) Download
  Jakub Frank (1819KB) Download
  Michal Seják (195KB) Download
  Milan Kladívko (345KB) Download
  Stanislav Král (47KB) Download
  Zuzana Káčereková (148KB) Download
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Aktualizováno pro rok 2017/2018 07.02.2018, 12:55

Většina stránek byla aktualizován pro LS 2017/2018. Výjimku tvoří zadání samostatné práce, které bude zveřejněno nejpozději 1. týden semestru, a náplň jednotlivých cvičení, která se budou aktualizovat průběžně. Důvodem je plánovaná větší restrukturalizace cvičení v tomto roce, kterou nebylo z kapacitních důvodů zvládnout před zahájením LS 2017/2018. Touto restrukturalizací se snažíme napomoci studentům k hladšímu průchodu předmětem, neboť, jak ukazují provedené studentské ankety (a rovněž analýzy), existují mnozí studenti, kteří z nejrůznějších důvodů nesplňují vstupní požadavky na studenta kladené předmětem. Případné nesrovnalosti hlašte přednášejícímu.

[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Prof. Dr. Ing.
Ivana Kolingerová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 2433

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 13:00 14:00 UN334
Každý Středa 10:00 11:30 UN334
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/UPG, Úvod do počítačové grafiky
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/UPG - IS/STAG

Cílem předmětu je poskytnutí takových znalostí a dovedností z oblasti počítačové grafiky a multimédií, aby si absolvent dokázal poradit s přípravou jednoduchého grafického výstupu v oblasti svého zaměření, a to používáním existujícího programového vybavení a knihoven. Pro studenty, kteří se zajímají o metody počítačové grafiky a multimédií (zejména s ohledem na programování grafických knihoven a složitějších grafických aplikací), jsou určeny specializační předměty KIV/ZPG, KIV/MHS, KIV/KPG a KIV/GSVD.