ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > UPG > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/UPG

Text (C021) Help

Předmět je zaměřen na ty znalosti a dovednosti z oblasti počítačové grafiky a vizualizace dat, které by měl mít každý absolvent bakalářského informatického studia, aby dokázal navrhnout a realizovat vhodným způsobem vizualizaci konkrétní informace z oblasti svého zaměření, a to včetně možnosti jednoduché interakce, a dokázal uložit výslednou vizualizaci do obrazového souboru nebo videa, přičemž vybere vhodné technické parametrů pro uložení grafického výstupu.

Důraz je kladen především na běžně používanou 2D grafiku a běžně používanou vizualizaci informace a dat. Studenti se seznámí s teorií počítačové grafiky v takové míře, aby byli schopni používat dostupné knihovny a prostředky pro programátorskou práci s grafikou a chápat jejich dokumentaci. Principy si studenti ověří na typických programových nástrojích pro grafiku a vizualizaci; absolventi předmětu by neměli mít potíže s následným používáním jiných nástrojů, protože základní principy v nich bývají stejné.

Studentům je doporučeno, aby se podívali na statistiky.

Last updated: 30.05.2013
 
News (C012) Help
News
Aktualizováno pro rok 2017/2018 07.02.2018, 12:55

Většina stránek byla aktualizován pro LS 2017/2018. Výjimku tvoří zadání samostatné práce, které bude zveřejněno nejpozději 1. týden semestru, a náplň jednotlivých cvičení, která se budou aktualizovat průběžně. Důvodem je plánovaná větší restrukturalizace cvičení v tomto roce, kterou nebylo z kapacitních důvodů zvládnout před zahájením LS 2017/2018. Touto restrukturalizací se snažíme napomoci studentům k hladšímu průchodu předmětem, neboť, jak ukazují provedené studentské ankety (a rovněž analýzy), existují mnozí studenti, kteří z nejrůznějších důvodů nesplňují vstupní požadavky na studenta kladené předmětem. Případné nesrovnalosti hlašte přednášejícímu.

[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Applied Sciences
Department of Computer Science and Engineering
Prof. Dr. Ing.
Ivana Kolingerová
Email only for registered users!
Phone: 2433

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 13:00 14:00 UN334
Každý Středa 10:00 11:30 UN334
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/UPG, Introduction to Computer Graphics
Teaching Winter semester , Summer semester , Lecture 3 [Hours/Week] Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KIV/UPG -IS/STAG

The goal of this course is to provide an overview of the programming skills in computer graphics and multimedia required in practice to produce simple graphical outputs using the existing software and program libraries. For students interested in methods of computer graphics and multimedia (especially, with respect to the programming of graphics libraries and complex graphics applications), there are special courses KIV/ZPG, KIV/MHS, KIV/KPG and KIV/GSVD.