ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZEP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/ZEP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Napsali jste program a pak zjistili, že běží jako šnek? Nebo po chvilce počítání se rozsvítila červená kontrolka disku, protože váš OS začal swapovat o 106?  Přemýšlíte, jak je možné, že vám počítač poskytl výsledek odlišný od skutečného, ačkoliv program je zcela jistě správný? Chcete se naučit, jak z vašeho šneka udělat želvu nebo jak s optimálním využítím SW a HW dosáhnout třeba i stonásobného urychlení? Zajímá vás, jak optimalizovat váš kód, aby lépe pracoval s pamětí? Toužíte po tipech a tricích vedoucích k přesnějším výpočtům? 
 
Pak jste tu správně! V rámci tohoto předmětu se seznámíte s problémy, které se často vyskytují u současného software, jako jsou: neefektivní využití výpočetního výkonu, přílišné paměťové nároky nebo nestabilní výpočet, a získáte základní znalosti, jak navrhovat kód tak, aby se těmto problémům předešlo. Získáte také praktické zkušenosti návrhu různých algoritmů jak z množiny ACM příkladů tak odjinud.
 
Předmět je doporučen jako výběrový pro nadané studenty prvního ročníku. Protože však mnozí studenti, kteří přicházejí nově na FAV, se o jeho existenci dozví až v průběhu ZS nebo na začátku, je možné tento předmět absolvovat (na rozdíl od většiny jiných) bez zapsání předem. Jednoduše přijďte na přednášku (ideálně po domluvě s přednášejícím), splňte požadavky pro získání zápočtu, složte úspěšně zkoušku a teprve poté si předmět zapište do následujícího akademického roku. My vám obratem zápočet a zkoušku zapíšeme.
Poslední změna: 28.01.2011
 
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Změny v předmětu 22.01.2018, 14:38

Na základě výsledků studentské ankety provedené v ak. roce 2016/2017 lze konstatovat, že

  1. náplň předmětu je odpovídající, snad jen problematika paralelního zpracování by měla doznat obměny, aby byla přínosnější
  2. nezanedbatelný počt studentů by uvítal, kdyby pro získání zápočtu stačilo vypracování buď jen teoretických nebo jen praktických sad
  3. všichni studenti začínají pracovat na řešení teoretické sady na poslední chvíli (a tomu odpovídá nízké bodové hodnocení)
  4. většina studentů považuje zkoušku u tohoto předmětu za zbytečnou

Změny, ke kterým v ak. roce 2018/2019 proto dochází, jsou:

  1. sady úloh obsahují povinné a volitelné příklady, a to jak v teoretických, tak praktických sadách, přičemž počet volitelných příkladů je rozšířen, limit 20 bodů za sadu je zrušen, což umožnuje studentům, aby se soustředili téměř výhradně buď na teoretické nebo na praktické příklady a přesto získali zápočet
  2. termín pro odevzdání teoretických sad zkrácen na 1 týden (studenti si látku ještě pamatují z přednášky, takže řešením si látku upevní) 
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta aplikovaných věd
Nové technologie pro informační společnost
Doc. Ing.
Josef Kohout
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: UN338
Telefon: 2495

Editační režim portletu... <<< Zpět
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KIV/ZEP, Základy efektivního programování
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KIV/PPA1  (Počítače a programování 1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KIV/ZEP - IS/STAG

Prohloubení znalostí metod pro návrh efektivních a robustních algoritmů. Předmět doplňuje stávající předměty bakalářského studia KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/PT, KIV/PRO.