ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZEP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KIV/ZEP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KIV/ZEP - IS/STAG

Doporučená
Sedgewick, Robert, Algorithms in Java. pt. 5, Graph algorithms , Boston : Addison-Wesley 2004
Wróblewski, Piotr, Algoritmy : datové struktury a programovací techniky , Brno : Computer Press 2004
McConnell, Jeffrey, Analysis of algorithms: an active learning approach , Jones & Bartlett Publishers 2007
McConnell, Steve, Dokonalý kód : umění programování a techniky tvorby software , Brno : Computer Press 2005