ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta aplikovaných věd > KIV > ZEP > O předmětu
Course header (C001) Help

KIV/ZEP

Text (C021) Help

Napsali jste program a pak zjistili, že běží jako šnek? Nebo po chvilce počítání se rozsvítila červená kontrolka disku, protože váš OS začal swapovat o 106?  Přemýšlíte, jak je možné, že vám počítač poskytl výsledek odlišný od skutečného, ačkoliv program je zcela jistě správný? Chcete se naučit, jak z vašeho šneka udělat želvu nebo jak s optimálním využítím SW a HW dosáhnout třeba i stonásobného urychlení? Zajímá vás, jak optimalizovat váš kód, aby lépe pracoval s pamětí? Toužíte po tipech a tricích vedoucích k přesnějším výpočtům? 
 
Pak jste tu správně! V rámci tohoto předmětu se seznámíte s problémy, které se často vyskytují u současného software, jako jsou: neefektivní využití výpočetního výkonu, přílišné paměťové nároky nebo nestabilní výpočet, a získáte základní znalosti, jak navrhovat kód tak, aby se těmto problémům předešlo. Získáte také praktické zkušenosti návrhu různých algoritmů jak z množiny ACM příkladů tak odjinud.
 
Předmět je doporučen jako výběrový pro nadané studenty prvního ročníku. Protože však mnozí studenti, kteří přicházejí nově na FAV, se o jeho existenci dozví až v průběhu ZS nebo na začátku, je možné tento předmět absolvovat (na rozdíl od většiny jiných) bez zapsání předem. Jednoduše přijďte na přednášku (ideálně po domluvě s přednášejícím), splňte požadavky pro získání zápočtu, složte úspěšně zkoušku a teprve poté si předmět zapište do následujícího akademického roku. My vám obratem zápočet a zkoušku zapíšeme.
Last updated: 28.01.2011
 
News (C012) Help
News
Aktualizace stránek 02.02.2018, 09:34

Stránky byly aktualizovány pro LS akademického roku 2017/2018. Případné nesrovnalosti nahlašte přednášejícímu. Děkuji.

Změny v předmětu 22.01.2018, 14:38

Na základě výsledků studentské ankety provedené v ak. roce 2016/2017 lze konstatovat, že

  1. náplň předmětu je odpovídající, snad jen problematika paralelního zpracování by měla doznat obměny, aby byla přínosnější
  2. nezanedbatelný počt studentů by uvítal, kdyby pro získání zápočtu stačilo vypracování buď jen teoretických nebo jen praktických sad
  3. všichni studenti začínají pracovat na řešení teoretické sady na poslední chvíli (a tomu odpovídá nízké bodové hodnocení)
  4. většina studentů považuje zkoušku u tohoto předmětu za zbytečnou

Změny, ke kterým v ak. roce 2018/2019 proto dochází, jsou:

  1. sady úloh obsahují povinné a volitelné příklady, a to jak v teoretických, tak praktických sadách, přičemž počet volitelných příkladů je rozšířen, limit 20 bodů za sadu je zrušen, což umožnuje studentům, aby se soustředili téměř výhradně buď na teoretické nebo na praktické příklady a přesto získali zápočet
  2. termín pro odevzdání teoretických sad zkrácen na 1 týden (studenti si látku ještě pamatují z přednášky, takže řešením si látku upevní) 
[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Applied Sciences
Nové technologie pro informační společnost
Doc. Ing.
Josef Kohout
Ph.D.
Email only for registered users!
Room: UN338
Phone: 2495

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 13:00 14:00 UN338
Každý Úterý 07:00 08:00 UN338
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KIV/ZEP, Basics of effective programming
Teaching Winter semester , Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 3 credits,
Informally recommended courses KIV/PPA1  (Computers and Programming 1)
Course has neither prerequisite nor preclusive courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KIV/ZEP -IS/STAG

Students should master the basic principles used in the design of effective and robust algorithms. The course completes the set of the following existing courses of bachelor study: KIV/PPA1, KIV/PPA2, KIV/PT, KIV/PRO.