ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > NES > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSA/NES

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KSA/NES - IS/STAG

Základní
Hynek, V.; Proudová, Z.; Škarabelová, S., Neziskové organizace ve veřejných službách , CVNS 2007
Dohnalová, Marie; Malina, Jaroslav,; Müller, Karel, Panoráma biologické a sociokulturní antropologie : modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů. 17, Občanská společnost: Minulost - současnost - budoucnost , Brno : Nadace Universitas Masarykiana 2003
Rozšiřující
Frič, Pavol; Goulli, Rochdi, Neziskový sektor v České republice : výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University , Praha : Eurolex Bohemia 2001
FRIČ, Pavol, Neziskový sektor v ČR. In: Sborník analytických studií pro Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje České republiky, 2005
Doporučená
Müller, Karel, Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska , Praha : Triton 2002
Škarabelová, Simona, Definice neziskového sektoru : sborník příspěvků z internetové diskuse CVNS , Brno : Centrum pro výzkum neziskového sektoru 2005
Vajdová, Tereza, In: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Goulli, Rochdi – Vyskočilová, Olga (2001): Nestátní neziskový sektor – ekonomická vymezení a postavení v ČR. Měsíčník pro neziskový sektor, roč. IX, 2001, č. 2.

Anheier, Helmut K. – Salamon, Lester M. (1999): Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání. Praha: Agnes. (Překlad anglického originálu The Emerging Sector Revisited [A Summary], 1998.)

Anheier, Helmut K. – Salamon, Lester M. (1999): Nástup neziskového sektoru, mezinárodní srovnání. Praha: Agnes. (Překlad anglického originálu The Emerging Sector Revisited [A Summary], 1998.)

Bútora, Martin (1998): Tretí sektor vo svete a u nás. In: Ondrušek, Dušan a kol., Čítanka pre neziskové organizácie, s. 159 – 172, Bratislava: PDCS.

Dohnalová, Marie (2003): Sociální ekonomie a občanský sektor (II): Vymezení občanského sektoru. Univerzitní noviny – List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana, roč. 10, 2003, č. 3, s. 41–46.

Goulli, Rochdi – Vyskočilová, Olga (2001): Nestátní neziskový sektor – ekonomická vymezení a postavení v ČR. Měsíčník pro neziskový sektor, roč. IX, 2001, č. 2, s. 5.

Kačírek, Miloš (2002): Právní rámec občanského sektoru. In: Dohnalová, Marie – Anderle, Petr, ed., Občanský sektor: Úvahy a souvislosti, s. 137–174. Moravský Beroun: Vydala Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií (Katedra Občanský sektor) v Moravské expedici, kmenovém nakladatelství občanského sdružení Vlastenecký poutník.

Rektořík, Jaroslav a kolektiv (2001): Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky a teorie řízení.  Brno.

Definice neziskového sektoru (2000). CVNS.

Škarabelová S. a kol. (2002): Když se řekne nezisková organizace. Brno.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  Socialni_ekonomika_a_NNO (551KB) Download