ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HIS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/HIS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět historiografie je určen k vybudování základního přehledu o dějinách dějepisectví. Sleduje jednotlivé etapy vývoje historiografie od starověku po současnost, přibližuje významné koncepce, historiky a jejich stěžejní díla. Předmět má charakter přednášky a je doplněn seminářem Historiografický seminář, kde se frekventant seznamuje přímo s historickými texty formou kritického a komentovaného čtení, studentských prezentací a řízené diskuse o vybraných tématech. Absolvent kurzu získá potřebné základy pro specializované předměty jak Historiografie starověku, Historiografie středověku, Historiografie novověku a Moderní historiografie a pro teoretický předmět Historické koncepce historiografie. Přehled o dějinách dějepisectví je součástí požadavků k státním závěrečným zkouškám.

Poslední změna: 19.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KHI/HIS, Historiografie
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KHI/HIS - IS/STAG

Tato disciplína má úvodní informativní ráz, podrobněji bude o vývoji historiografie pojednáno v navazujícím magisterském studiu. V této disciplíně získá student základní přehled o vývoji světové a české historiografie od antiky přes středověk, humanismus, až po novověký rozmach historické vědy, zvláštní pozornost bude věnována moderní historiografii. Důraz bude kladen na seznámení se zásadními díly historiografie v kontextu evropského vývoje. Dílčím cílem je představit studentům možnost propojení problematiky tohoto předmětu se školní praxí a se základy oborové didaktiky dějepisu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PaedDr.
Naděžda Morávková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]