ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HIS > O předmětu