ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > HIS > O předmětu > Kombinované studium
 
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/HIS

Text (C021) Nápověda

Požadavky na studenta

Student absolvuje na začátku semestru dvouhodinový úvod do předmětu formou kontaktní výuky. Zde mu bude představen předmět, jeho obsah a striktura, harmonogram látky, dále literatura a materiálové zdroje a také požadavky pro zápočet. Z předložené nabídky si student vyberte téma pro seminurní práci, kterou zpracuje během semestru a do daného termínu zašle lektorovi e-mailem k posouzení. V závěrečném tříhodinovém odborném kolokviu student na požádání své téma přednese formou Power Pointové presentace, případně se účastní aktivně odborné rozpravy na dané téma, jež přednesl jiný student. Rozsah práce je 5 stran A4 čistého textu, uvedená literatura a zdroje. Během semestru student využívá možnost konzultací s vyučujícím. Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšnost při závěrečném testu, nejméně 65%.

Poslední změna: 27.12.2011
 
Text (C021) Nápověda

Přehled námětů pro seminární práce

Přehled námětů pro seminární práce v předmětu Historiografie - kombinované studium

 1. Antické dějepisectví

2. Středověké kroniky

3. Kritické dějepisectví 17. století. Vico a jeho model dějin.

4. Osvícenské koncepce dějin

5. Moderní trendy v současném dějepisectví

Poslední změna: 14.06.2011
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra historie
Doc. PaedDr.
Naděžda Morávková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Dokumenty (C013) Nápověda

Materiály pro samostatnou práci

Materiály pro samostatnou práci nalezne student v portletu Podklady k přednáškám a dále v přehledu doporučené literatury.

  Texty ke čtení (943KB) Download
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]