ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > SPR > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KSA/SPR

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KSA/SPR - IS/STAG

Základní
Ervin, Alexander MacKay, Applied anthropology : tools and perspectives for contemporary practice , Boston : Allyn and Bacon 2000
Rozšiřující
Veselý, A., Nekola, M. (Ed.), Analýza a tvorba veřejné politiky: přístupy, metody a praxe , Praha: Slon 2007
Gardner, Katy; Lewis, David, Anthropology, development and the post-modern challenge , London : Pluto Press 1996
Kažmierski, T. - Pelcl, P., Projektové plánování pro neziskové organizace , Praha: Regionální environmentální centrum pro střední a východní Evropu. 2003
Social Marketing for Coalitions. Participant´s Notebook 2006
Doporučená
Örtengren, K., The Logical Framework Approach , SIDA 2003
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.